Мазютинець Я.В. Птахи гірського та низинних населених пунктів Закарпаття. Зимовий аспект

http://www.aetos.kiev.ua/avifauna/avi3/avi3-02.pdf

Mazyutinets Ya.V. Birds of mountainous and lowland settlements of the Transcarpathians. Winter aspect
Ukrainian