Новак В.О. Міграція соколоподібних на Поділлі восени 2002 р.

http://www.aetos.kiev.ua/avifauna/avi2/avi2-13.pdf

Novak V.O. Migration of Falconiformes in Podolia in autumn of 2002
Ukrainian