Коцюруба В.В., Малихіна Т.В., Кротовська Т.В. Особливості фауни і біології дроздових птахів Гурівського лісництва (Дніпропетровська область)

http://www.aetos.kiev.ua/avifauna/avi2/avi2-06.pdf

Kotsyuruba V.V., Malykhina T.V., Krotovska T.V. Peculiarities of fauna and biology of Turdidae in Gurivsk forestry (Dnipropetrovsk region)
Ukrainian