Avifauna of Ukraine. 10: 81-92. 2022.

 

Міграції куликів у заплаві середньої течії Десни на території національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» у 2019 р.

С.В. Галущенко1, Н.М. Галущенко2

1 Деснянсько-Старогутський національний природний парк; вул. Новгород-Сіверська, 62, м. Середина-Буда, Сумська обл., 41000, Україна
Desniansko-Starogutsky National Park; Novgorod-Siverska str., 62, Seredyna-Buda, Sumy region, 41000, Ukraine
2 Робоча група по вивченню міграцій птахів; вул. Сівська, 45, м. Середина-Буда, Сумська обл., 41000, Україна
Working group for the study of bird migrations; Sivska str. 45, Seredyna-Buda, Sumy region, 41000, Ukraine
Corresponding author: С.В. Галущенко (S.V. Halushchenko), e-mail: s.galushenko@gmail.com
Serhii Halushchenko https://orcid.org/0000-0002-6801-1561
Natalia Halushchenko https://orcid.org/0000-0002-7225-8620

Migrations of waders in the floodplain of middle reaches of the Desna river on the territory of the National Park Desnyansko-Starogutsky (NE Ukraine) in 2019. - S.V. Halushchenko, N.M. Halushchenko. - Avifauna of Ukraine. 10. 2022. - The National Park is located in the north of Sumy region. We studied the bird migration at two stations near the Desna river since March 5 to Mai 25 and since July 20 to December 5. In total, 20 wader species were registered. 5 of them are listed in the Red Book of Ukraine (2009). We observed 3421 birds of 19 species in spring and 1004 birds of 15 species during the autumn migration. The spring migration lasted since March 9 to Mai 23, the autumn migration started in the third decade of July and continued till November 20. Black-tailed Godwit dominated in spring, Ruff was the codominant. Lapwing dominated during the autumn migration, Common Snipe was the codominant. [Ukrainian].
Key words: North-East Ukraine, number, timing, flock, height of flight.

Спостереження проводилися на двох стаціонарах з 5.03 до 25.05 та з 20.07 до 5.12. Загалом зареєстровано 20 видів, 5 із них занесені до Червоної книги України (2009). Весною обліковано 3421 ос. 19 видів, під час осінньої міграції – 1004 ос. 15 видів. Весняна міграція тривала з 9.03 до 23.05, осіння – з третьої декади липня до 20.11. Весною домінував великий грицик, співдомінантом був турухтан. Під час осінньої міграції домінант – чайка, співдомінант – бекас.
Ключові слова: Північно-Східна Україна, чисельність, строки, зграя, висота польоту.