Avifauna of Ukraine. 10: 52-58. 2022.

 

Гніздова орнітофауна заказника «Баранівський» (Житомирська область)

О.В. Гриб

Українське товариство охорони птахів; вул. Спортивна, 36а, смт Миропіль, Житомирський р-н, Житомирська обл., 13033, Україна
Ukrainian Society for the Protection of Birds; Sportyvna str., 36a, Myropil, Zhytomyr district, Zhytomyr region, 13033, Ukraine
ghryb.o.v@gmail.com

Breeding ornithofauna of the forest reserve «Baranivskyi» (Zhytomyr region). - O.V. Ghryb.­ Avifauna of Ukraine. 10. 2022. - The Reserve is a protected area near the town of Baranivka with an area of 550 hectares. During the breeding period in 2017–2021, 50 species of breeding or possibly breeding bird species were found here, 6 of which are listed in the Red Book of Ukraine (2009). Another 2 species were found in the surrounding area. [Ukrainian].
Key words: fauna, distribution, breeding, protected area, forest zone.

Заказник площею 550 га знаходиться біля м. Баранівка. У гніздовий період у 2017–2021 рр. тут було виявлено 50 гніздових чи ймовірно гніздових видів птахів, 6 із яких занесені до Червоної книги України (2009). Ще 2 види виявлені на прилеглій території.
Ключові слова: фауна, поширення, гніздування, природоохоронна територія, Полісся.