Avifauna of Ukraine. 10: 22-52. 2022.

 

Орнітофауна долини р. Будичина (Житомирська область)

О.В. Гриб

Українське товариство охорони птахів; вул. Спортивна, 36а, смт Миропіль, Житомирський р-н, Житомирська обл., 13033, Україна
Ukrainian Society for the Protection of Birds; Sportyvna str., 36a, Myropil, Zhytomyr district, Zhytomyr region, 13033, Ukraine
ghryb.o.v@gmail.com

Ornithofauna of Budychyna river valley (Zhytomyr region). - O.V. Ghryb. - Avifauna of Ukraine. 10. 2022. - Budychyna is a small river in the south part of Zhytomyr region (North Ukraine). During 2012–2021, 180 bird species were registered in its valley, 19 of which are listed in the Red Book of Ukraine (2009). 138 species were observed during the spring migration, 115 species – during the breeding period (breeding or probably breeding – 86, non-breeding – 29), 161 species – during the autumn migration period, and 39 species – during the winter period. [Ukrainian].
Key words: species composition, distribution, number, migration, breeding, wintering, rare species.

Будичина – мала річка на півдні Житомирської області. Протягом 2012–2021 рр. у її долині зареєстровано 180 видів птахів, з яких 19 занесені до Червоної книги України (2009). У період весняної міграції спостерігали 138 видів, у гніздовий період – 115 (гніздових чи ймовірно гніздових – 86, не гніздових – 29), у період осінньої міграції – 161, у зимовий період – 39.
Ключові слова: видовий склад, поширення, чисельність, міграція, гніздування, зимівля, рідкісний вид.